Breaking News

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นระดับชาติ

วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ครูสุเวช บุญเถื่อน และครูสาธนีย์ มณีวงษ์ ได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นระดับชาติ(1 STAR ) ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...