Breaking News
ประชุมคนขับรถรับส่งนักเรียน

ประชุมคนขับรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 29 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้จัดประชุมคนขับรถรับส่งนักเรียน โดยมีผอ.ประชุม  เจริญมาก เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และมี เจ้าหน้าที่ตำรวจทีม จราจร สภ.วังสมบูรณ์  นำทีมโดย พ.ต.ท. ประวิทย์  วิลาศรี  รอง สวป.สภ.วังสมบูรณ์  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถบนท้องถนน กฏหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถด้วย ซึ่งในการอบรมครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ราย

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...