Breaking News
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนภาษาจีน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนภาษาจีน)

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครดูเลือก
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๔๔๙-๑๙๐ หรือ ทางเวปไซด์ www.wsb.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1oVvdFf1nldohv-6dJU5adZqP6JtZuTLk/view?usp=sharing

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE