Breaking News
ห้วยโสมง ฮาล์ฟมาราธอน

ห้วยโสมง ฮาล์ฟมาราธอน

ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกิจกรรม ห้วยโสมง ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2662 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ภาพกิจกรรม

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...