Breaking News
ร่วมงานวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าปาสามัคคี

ร่วมงานวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าปาสามัคคี

วันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้าร่วมงานวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...