Breaking News
ร่วมประชุม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ร่วมประชุม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...