Breaking News
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show   ) การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ การแข่งขันอัจฉริภาพทาง ICT การแข่งขัน Stem Educationและกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...