Breaking News
สืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

สืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  ร่วมกันจัดทำและจำหน่ายกระทงเพื่อการกุศล รายได้จากการจัดจำหน่ายกระทง มอบให้วัดวังสมบูรณ์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...