Breaking News
รับการตรวจสอบความพร้อม รร.คุณภาพชุมชน และ รร.ดีสี่มุมเมือง

รับการตรวจสอบความพร้อม รร.คุณภาพชุมชน และ รร.ดีสี่มุมเมือง

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความพร้อม โรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จ.สระแก้ว ได้เข้าตรวจความพร้อม ร.ร.วังสมบูรณ์วิทยาคม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...