Breaking News
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ตาเรืองคัพฯ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ตาเรืองคัพฯ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 7 คน “ตาเรืองคัพฯ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1” ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านตาเรือง เเละได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...