Breaking News
STOP COVID-19

STOP COVID-19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์เเละเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยเเละสร้างความเชื่อมั่นให้เเก่นักเรียนรวมถึงผู้ปกครอง สำหรับการเปิดเรียนในรูปเเบบ On-Site

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...