Breaking News
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๒ ภาคกลางและภาคตะวันออกฯ ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จึงได้คัดเลือกให้โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เป็นสถานศึกษาต้นเเบบในการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จเเละมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา เพื้อให้เป็นไปตามหลักสูตรฯ

About may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...