Breaking News
งานเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้าย

งานเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้าย

มาเราดีใจ  ไปเราคิดถึง  งานเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้าย มี ทั้งหมด 4 ท่าน ครูอำนาจ  สุคตะ  ครูณัฐพร ศิริประกอบ  ครูสุชาติ  กุลสว่าง  และครูนิตยา  ป้องเรือง  โดยมี ท่านนายอำเภอ  ผอ. ประชุม  ผอ.โสภี ผอ.วิเชียร  สจ.  กรรมการสถานศึกษา  และตัวแทนจากสถานีตำรวจวังสมบูรณ์ มาร่วมในงานและร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูที่ได้ย้ายในครั้งนี้

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...