Breaking News
ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)
เอกสารประกอบ

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE