Breaking News
คณะครูจาก ร.ร.บ้านคลองยายอินทร์ ส่งครูปณิชา

คณะครูจาก ร.ร.บ้านคลองยายอินทร์ ส่งครูปณิชา

วันที่ 8 พ.ค. 2561 ผอ.อรรณพ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ และคณะครูมาส่งและให้กำลังใจคุณครูปณิชา  ภัสสสิรากุล ครูชำนาญการพิเศษ (สอนภาษาอังกฤษ)  ในโอกาสย้ายมาโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  ทางโรงเรียนนำโดย ผอ.จุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะครู ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...