Breaking News
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ท่านผอ.ประชุม เจริญมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม พบผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 เนื่องในวันกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1-ม.4 และประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...