Breaking News
ประชุมการติดตามงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประชุมการติดตามงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุดา บุญเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมการติดตามงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ภาพข่าว

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE