Breaking News
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ก่อนเปิดเทอม 1/2561

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ก่อนเปิดเทอม 1/2561

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนพิเศษ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 เพื่อปรับพื้นฐาน-เตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ม.1 (4 ห้อง) และ ม.4 (4 ห้อง) ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม  ดูภาพกิจกรรมต้นฉบับและภาพทั้งหมดที่นี่

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...