Breaking News

Author Archives: may

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ Online ระหว่างวันจันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม ถึง วันศุกร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ... Read More »

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ Online ระหว่างวันจันทร์ ที่ 23 ถึง วันศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ... Read More »

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ Online ระหว่างวันจันทร์ ที่ 16 ถึง วันศุกร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ... Read More »

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ Online ระหว่างวันจันทร์ ที่ 9 ถึง วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ... Read More »

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ Online ระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 ถึง วันศุกร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

การจัดการเรียนการสอนเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ... Read More »

รับเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ... Read More »

เเจ้งกำหนดการ การรับเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เเจ้งกำหนดการ การรับเงินเยีย ... Read More »

Message Us
Loading...