Breaking News

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การติดตามเเละประเมินการเฝ้าระวังป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมได้เ ... Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่จบการศึ ... Read More »

Message Us
Loading...