Breaking News

จากโรงเรียนถึงชุมชน

ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมพิธีบวงสรวงในงานอัญเชิญเศียรพระพรหมขึ้นประดิษฐานบนยอดวิหารวัดวังสุวรรณ

ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมพิธีบวงสรวงในงา ... Read More »

ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ผ้าป่ามหากุศล ณ วัดสุวรรณาราม อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ครูกิติพงษ์ อาธิพรม ครูที่ปรึกษาชุมนุมนาฏศิลป์ และนักเรียนกิ ... Read More »

ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมแสดงในงานสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดวังสุวรรณ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

การแสดงแสงเสียง“เล่าขานตำนานนครสีท้วง นาฏยบำบวงบูชา สุวรรณนค ... Read More »

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมแสดงนาฏศิลป์เพื่อไว้อาลัยแด่ท่านพระครูพิพัฒน์ญาณสุนทร

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วม ... Read More »

Message Us
Loading...