Breaking News

เผยแพร่ผลงานครู

ทีมดึงดาวชาววังฯ จากชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ ในงาน “THAILAND DRAMATIC FESTIVAL 2018

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทีมดึงดาวชาววังฯ จากชุมนุมนา ... Read More »

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผอ.ประชุม เจริญมาก ได้มอบเกียรติบัตรใ ... Read More »

กิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงวังสมบูรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

ชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวังสมบูรณ์ นำ โดยครูกิติพงษ์ อาธิพร ... Read More »

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่ก ... Read More »

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE