Breaking News

จากชุมชนถึงโรงเรียน

กิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงวังสมบูรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

ชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวังสมบูรณ์ นำ โดยครูกิติพงษ์ อาธิพร ... Read More »

โครงการ “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”

ครูสุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์ และครุนพมาศ  กระต่ายจันทร์ ได้เ ... Read More »

Message Us
Loading...