Breaking News

Monthly Archives: เมษายน 2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่จบการศึ ... Read More »

การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอะเเนะเเละเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาค ... Read More »

Message Us
Loading...