Breaking News

Daily Archives: 08/09/2021

รับเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ... Read More »

เเจ้งกำหนดการ การรับเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เเจ้งกำหนดการ การรับเงินเยีย ... Read More »

Message Us
Loading...